SKB BUDOWNICTWO

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Wykonamy dla Państwa kompleksowo roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych i inżynieryjnych.

Posiadamy niezbędne zaplecze sprzętowe, umiejętności i doświadczenie do przeprowadzenia robót rozbiórkowych.

Przygotujemy Państwa działkę pod nową zabudowę pozbywając się starych elementów infrastruktury. Powierzone zadanie realizujemy sprawnie, terminowo i bezpiecznie.

KOMPLEKSOWOŚĆ PRAC ROZBIÓRKOWYCH

Prowadzone przez nas prace rozbiórkowe wykonamy kompleksowo.

Zaplanujemy prace uwzględniając harmonogram całej inwestycji, ilość i rodzaj odpadów, jakie powstaną w czasie rozbiórki oraz rozwiązania dotyczące ich utylizacji.

Wykonamy prace rozbiórkowe:

  • Obiektów mieszkalnych
  • Obiektów biurowych
  • Obiektów przemysłowych
  • Obiektów infrastruktury drogowej
  • Hal przemysłowych i magazynowych
  • Innych obiektów kubaturowych

ODZYSKIWANIE I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POWSTAŁYCH Z ROZBIÓRKI

Nasi doświadczeni specjaliści przeprowadzą dla Państwa prace rozbiórkowe i odzyskają elementy wyburzanych obiektów zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. Prowadzone przez nas prace obejmują segregację i utylizację materiałów powstałych w trakcie rozbiórki.

Zajmiemy się przygotowaniem i przekazaniem całościowej dokumentacji porozbiórkowej (w szczególności Kart Przekazania Odpadów i inne według oczekiwań Inwestora). Całość prac wykonamy sprawnie i rzetelnie przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO PROWADZONYCH PRAC

Doświadczenie i wiedza w tym zakresie pozwalają na nam realizować również skomplikowane i nietypowe zadania. Jednym z podstawowych priorytetów jest bezpieczeństwo prowadzonych prac. Prace rozbiórkowe, prowadzone przez SKB Budownictwo wykonamy terminowo i profesjonalnie.

OFERTA

Roboty ziemne

Konstrukcje żelbetowe

Instalacje HVAC

Instalacje sanitarne

Sieci zewnętrzne i przyłącza do budynków

Termomodernizacje budynków

Roboty wykończeniowe

Prace remontowe i modernizacyjne